Header
Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Ngày 17/1, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam (QGVSTBPN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017.
Tin nổi bậtNgành LĐ-TBXH: Hoàn thành các chỉ tiêu, đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2016, Ngành LĐ-TBXH triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cùng sự tập trung, nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành, công tác lao động, người có công

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu