Header
 

THÀNH VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM
CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM


STT THÀNH VIÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Phạm Thị Hải Chuyền Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBQG
2 Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG
3 Đ/c Nguyễn Thanh Hoà Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch UBQG
4 Đ/c Nguyễn Thuý Hiền Thứ trưởng Bộ Tư pháp
5 Đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh Thứ trưởng Bộ Nội vụ
6 Đ/c Nguyễn Phương Nga Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
7 Đ/c Nguyễn Thế Phương Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8 Đ/c Nguyễn Công Nghiệp Thứ trưởng Bộ Tài chính
9 Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 Đ/c Huỳnh Vĩnh Ái Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
11 Đ/c Đỗ Quý Doãn Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
12 Đ/c Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế
13 Đ/c Đặng Văn Hiếu Thượng tướng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an
14 Đ/c Nguyễn Đăng Khoa Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Đ/c Sơn Phước Hoan Phó Chủ  nhiệm Ủy ban Dân tộc
16 Đ/c Nguyễn Hữu Vũ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
17 Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng
18 Đ/c Bùi Thị Thanh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
19 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
20 Đ/c Lều Vũ Điều Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
 
 

 
 
 

Quay lại
Về đầu