Header
 

THÀNH VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM
CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM


STT THÀNH VIÊN CHỨC VỤ
1 Đ/c Đào Ngọc Dung Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBQG
2  Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG
3 Đ/c Nguyễn Thị Hà Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch thường trực UBQG
4 Lê Tấn Dũng Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Đ/c Phan Chí Hiếu Thứ trưởng Bộ Tư pháp
6 Đ/c Nguyễn Trọng Thừa Thứ trưởng Bộ Nội vụ
7 Đ/c Bùi Thanh Sơn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
8 Đ/c Nguyễn Thế Phương Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9 Đ/c Hoàng Anh Tuấn Thứ trưởng Bộ Tài chính
10 Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
11 Đ/c Trịnh Thị Thủy Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
12 Đ/c Phan Tâm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
13 Đ/c Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế
14 Đ/c Nguyễn Văn Thành Thượng tướng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an
15 Đ/c Hà Công Tuấn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 Đ/c Nông Quốc Tuấn Phó Chủ  nhiệm Ủy ban Dân tộc
17 Đ/c Nguyễn Văn Tùng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
18 Đ/c Hà Ban Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng
19 Đ/c Bùi Thị Thanh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
20 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
21 Đ/c Nguyễn Hồng Lý Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
22       Đ/c Nguyễn Long Hải               Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 

 
 
 

Quay lại
Về đầu