Header
Việt Nam, Na Uy trao đổi kinh nghiệm bình đẳng giới

Trong khuôn khổ hợp tác giữa các đối tác của Na Uy và Việt Nam, từ ngày 21-29/6, đoàn công tác liên ngành của Việt Nam đã đến Na Uy trao đổi, học tập kinh nghiệm của nước này về công tác xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, và sự tham gia của các tôn giáo trong công tác hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Tham gia đoàn công tác có ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Tin nổi bậtThông tư số 11/2014/TT-BTP ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý

Nhằm mục tiêu bảo đảm cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý, xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tiến tới bình đẳng thực chất giữa nam và nữ trong trợ giúp pháp lý, ngày 17 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BTP quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý.

Đảm bảo bình đẳng giới trong truyền thông Khoa học và Công nghệ

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới là một bộ phận cấu thành quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là một trong những cơ sở nền tảng của chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta. Công tác bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu