Header
Hiệu quả Dự án " Hỗ trợ trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam"

Ngày 4/11, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Hỗ trợ Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam”.
Tin nổi bậtNhững tác động từ việc thực hiện mô hình trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2011-2014

Ngày 04/11/2014 vừa qua tại Quảng Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2011-2014. Tham dự Hội nghị có sự

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu