Header
Cơ cấu đại biểu nữ còn thấp

Trên thế giới, phụ nữ luôn chiếm hơn nửa dân số và ngay tại Việt Nam, phụ nữ cũng chiếm gần 50%. Mặc dù chiếm số lượng lớn như vậy nhưng hoạt động trong cộng đồng của phụ nữ trong xã hội vẫn còn chưa tương xứng.
Tin nổi bậtNghệ An nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường số lượng và chất lượng phụ nữ tham gia các cơ quan dân cử

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng cường số lượng và chất lượng tỷ lệ phụ nữ tham gia cơ quan dân cử theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/CP của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian qua

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu