Header
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo và kết nối mạng lưới lãnh đạo nữ ngành Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 21-8, tại TP Đồng Hới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo và kết nối mạng lưới lãnh đạo nữ ngành LĐ-TB và XH.
Tin nổi bậtHỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu