Header
Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban.
Tin nổi bậtGiảm thiểu tối đa các sản phẩm văn hóa mang tính định kiến giới

(Baonghean.vn) – Sáng 26/7, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh (VSTBPN) tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm và tập huấn khảo sát, điều tra cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016.

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu