Header
Báo cáo Quốc hội về thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Ngày 3/4/2014, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã báo cáo trước Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về nội dung thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2013.
Tin nổi bậtTuyên dương 99 gương sáng phụ nữ dân tộc

Sáng 12/4, Hội LHPN TP.HCM đã tổ chức Liên hoan gương sáng phụ nữ dân tộc nhằm tuyên dương gương phụ nữ dân tộc tiêu biểu, những người đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP, sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Câu chuyện về bình đẳng giới ở Xá Tổng

Điện Biên TV - Mặc dù, Việt Nam đã có những tiến bộ mạnh mẽ trong việc xây dựng nền tảng pháp lý về bình đẳng giới, nhưng sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại trong các môi trường làm việc cũng như trong gia đình, đặc biệt là ở các địa phương khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số.

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới của UBND xã, phường, thị trấn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 2 Nghị định 70/2008/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ. Tại Điều 7 của Nghị định 70/2008/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm sau:

Liên kết website Liên kết website
Về đầu