Header
Chuyển bộ gõ
Các văn bản triển khai Công tác VSTBPN 2020
Cập nhật ngày: 20/03/2020
Văn bản triển khai công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện MTQG về BĐG 2019
Cập nhật ngày: 20/02/2020
Công văn số 519/LĐTBXH-BĐG ngày 17/02/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Cập nhật ngày: 07/08/2019
Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.
Đề cương báo cáo kết quả hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới(giai đoạn từ 2016 đến nay)
Cập nhật ngày: 02/08/2019
Đề cương báo cáo kết quả hoạt động nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới(giai đoạn từ 2016 đến nay)
Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo nghiệp vụ bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ, ngành
Cập nhật ngày: 02/08/2019
Khảo sát tổ chức nhân sự và nhu cầu đào tạo nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì tiến bộ phụ nữ
Quyết định phê duyệt kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Cập nhật ngày: 22/06/2019
Quyết định phê duyệt kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Cập nhật ngày: 19/11/2018
Hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Trang 1/8Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem
HotNews Tin được quan tâm
<a href="http://beta.molisa.gov.vn/news/paggingincategory/tabid/74/catid/17/language/vi-VN/Default.aspx">Các tin đọc nhiều nhất</a> Các tin đọc nhiều nhất

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới năm 2012

Sáng 10/7/2012, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh

Bình đẳng giới ở Việt Nam: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Hàng ngàn năm chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo “trọng nam khinh nữ”, cả cuộc đời người phụ nữ

Những thách thức của phụ nữ trong hoạt động chính trị

Dù pháp luật không có sự phân biệt nam nữ, nhưng thực tế các quy định cho nam và nữ vẫn còn khoảng

Bình đẳng giới trong lao động và việc làm

Chương trình giới của Liên hiệp quốc cho biết, ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ cao hơn và

Phụ nữ học tập nâng cao trình độ - Những khó khăn trở ngại và giải pháp

Học tập nâng cao trình độ là yêu cầu tất yếu của nền kinh tế tri thức. Nhưng làm thế nào để đạt được

Về đầu