Header
Chuyển bộ gõ
Sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Cập nhật ngày: 02/02/2015
Theo kế hoạch hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (PyD) trong Chương trình Phụ nữ tham chính trong năm 2014, PyD hỗ trợ xây dựng Sổ tay truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. Với mục đích dễ dàng sử dụng cuốn sách trong triển khai các hoạt động chuyên môn tại các đơn vị, địa phương, xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung cuốn sách.
Các sản phẩm truyền thông
Cập nhật ngày: 15/03/2012
Các sản phẩm
Chương trình hợp tác giữa PyD
Cập nhật ngày: 27/02/2012
Giới thiệu các hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Hòa Bình và Phát Triển Tây Ban Nha (PyD)

Trang 1/1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem
HotNews Tin được quan tâm
<a href="http://beta.molisa.gov.vn/news/paggingincategory/tabid/74/catid/17/language/vi-VN/Default.aspx">Các tin đọc nhiều nhất</a> Các tin đọc nhiều nhất
Về đầu