Header
Chuyển bộ gõ
Tuyển nhân viên tư vấn trong nước
Cập nhật ngày: 29/05/2013
BQLDA nâng cao năng lực về Bình đẳng giới của Bộ LĐTBXH với sự phối hợp với UN Women tiến hành tuyển dụng một nhóm tư vấn trong nước (02 người) đủ điều kiện triển khai hoạt động đáp ứng các yêu cầu đã đưa ra trong Điều khoản tham chiếu của hoạt động (ToR)
Các sản phẩm truyền thông - hợp tác với đối tác UNWomen
Cập nhật ngày: 16/03/2012
Các sản phẩm truyền thông
Nội dung hoạt động hợp tác với UN Women
Cập nhật ngày: 27/02/2012
Hoạt động hợp tác với cơ quan bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ Liên Hợp Quốc ( UN Women).

Trang 1/1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem
HotNews Tin được quan tâm
<a href="http://beta.molisa.gov.vn/news/paggingincategory/tabid/74/catid/17/language/vi-VN/Default.aspx">Các tin đọc nhiều nhất</a> Các tin đọc nhiều nhất
Về đầu