Header
Danh bạ thư điện tử
Bảo hiểm thất nghiệp
Trung tâm lao động ngoài nước
Giám đốc Vũ Anh Đào

Điện thoại : (84-4) 37.471260

Email : DaoVA@molisa.gov.vn

Phụ trách :

 
Phó Giám đốc Đào Ngọc Thịnh

Điện thoại : (84-4) 38.048788

Email : ThinhDN@molisa.gov.vn

Phụ trách :

 
Phó Giám đốc Lê Thị Tuyết Mai

Điện thoại : 84-4) 37.331.223

Email : MaiLT@molisa.gov.vn

Phụ trách :

 
Quay lại
Về đầu