Header
Danh bạ thư điện tử
Bảo hiểm thất nghiệp
Trung tâm lao động ngoài nước
Giám đốc Ma Xuân Thu

Điện thoại : CQ. 3 870537; NR. 6 280959; Mb. 0912202837;

Email :

Phụ trách :

 
Phó Giám đốc Vũ Văn Yên

Điện thoại : CQ. 3 870586

Email : YenVV@molisa.gov.vn

Phụ trách :

 
Phó Giám đốc Bế Ngọc Hòa

Điện thoại : CQ. 3 878583; NR. 3 871191; Mb. 0982124403

Email :

Phụ trách :

 
Quay lại
Về đầu