Header
Chuyển bộ gõ
USAID: Vietnamese women should have access to land rights
Cập nhật ngày: 23/12/2014
United States Agency for International Development (USAID) has launched the first project in Vietnam that aims to enhance rights of farmer, especially women in order to improve their access to land by raising their awareness of land rights
UN Women supporting Vietnam for implementation of commitments on gender equality and empowerment of women
Cập nhật ngày: 22/12/2014
On December 12th, in Hanoi, The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) in Vietnam held the Press Conference on the results of the visit and working of UN Women Executive Board Bureau in Vietnam, from December 8th – 12th.
Vietnam affirms commitments on gender equality and women’s empowerment
Cập nhật ngày: 08/12/2014
Deputy Minister of Labour, Invalids and Social Affairs Doan Mau Diep led a Vietnamese delegation attending the Asian and Pacific Conference on Gender Equality and Women's Empowerment: Beijing+20 Review in Bangkok, Thailand, from November 11-20.
Vietnam pledges to promote gender equality
Cập nhật ngày: 02/12/2014
Vietnam commits to doubling its efforts, along with international cooperation, to create equal opportunities for women to get involved in political, social, and economic activities.
The Asia-Pacific Beijing+20 Ministerial review takes place in Bangkok
Cập nhật ngày: 26/11/2014
Decree No. 27/2014/ND-CP detailing a number of articles of the Labour Code on domestic workers
Cập nhật ngày: 26/11/2014
Domestic worker came into existence long ago and tends to become an increasingly popular job in recent years in Vietnam as well as in other countries around the world. This is a particular job with special working conditions. This job is mostly occupied by women and girls, and the majority of them are workers coming to cities from rural areas with limited educational level and job skills. Hence, they are vulnerable to discriminations in terms of employment, working conditions or other forms of abuse.
Tenth Press Release of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)
Cập nhật ngày: 19/10/2014
Yangon, 15 October 2014 – The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) successfully concluded its 9th Meeting held from 13-14 October 2014 in Yangon, Myanmar. Attended by the ACWC Representatives from ASEAN Member States, the Meeting reviewed and reported progress on the implementation of its 5-year work plan covering 2012-2016.

Trang 1/5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem
HotNews Tin được quan tâm
<a href="http://beta.molisa.gov.vn/news/paggingincategory/tabid/74/catid/17/language/vi-VN/Default.aspx">Các tin đọc nhiều nhất</a> Các tin đọc nhiều nhất

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới năm 2012

Sáng 10/7/2012, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Thanh

Bình đẳng giới ở Việt Nam: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Hàng ngàn năm chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo “trọng nam khinh nữ”, cả cuộc đời người phụ nữ

Những thách thức của phụ nữ trong hoạt động chính trị

Dù pháp luật không có sự phân biệt nam nữ, nhưng thực tế các quy định cho nam và nữ vẫn còn khoảng

Bình đẳng giới trong lao động và việc làm

Chương trình giới của Liên hiệp quốc cho biết, ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ cao hơn và

Triển khai các Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Luật Bình đẳng giới ra đời năm 2006 đã tạo ra những cơ chế mới để thúc đẩy thực hiện cũng như giám

Về đầu