Header
Đã tìm thấy 623 kết quả      Trang 1/63   Hiển thị  
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp gốc
09/QĐ-UBQG 02/05/2018 Quyết định về việc thay đổi thành viên UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
 
2816/LĐTBXH-BĐG 27/07/2016 ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017
 
10/KHKT-UBQG 03/02/2016 Kế hoạch kiểm tra của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
 
09/CTr-UBQG 03/02/2016 Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
 
Số: 199/LĐTBXH-BĐG 16/01/2015 Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2015
 
Số: 1600/LĐTBXH-BĐG 14/05/2014 Thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản và tài liệu hướng dẫn các địa phương triển khai
 
Số: 106/BC-CP 24/04/2014 Thực hiện Điều 25 Luật Bình đẳng giới, Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2013 với những nội dung cụ thể như sau:
 
Số: 164/LĐXH-BĐG 21/01/2014 Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2014
 
Số:03/CTr-UBQG 20/01/2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2014 của UBQG
 
Số: 04/KHKT-UBQG 20/01/2014 Kế hoạch kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Năm 2014
 
Trang 1/63Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
Về đầu