Header
Chọn chuyên mục
Từ   Đến  
Số kết quả/trang Hiển thị

Tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em là một trong những giải pháp then chốt nhằm giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”, đó là ý kiến của hầu hết các đại biểu tại hội thảo bàn giải pháp giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức sáng 12/6 tại Hà Nội.

21/06/13   Hits: 14

Tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em là một trong những giải pháp then chốt nhằm giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh”, đó là ý kiến của hầu hết các đại biểu tại hội thảo bàn giải pháp giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức sáng 12/6 tại Hà Nội.

21/06/13   Hits: 8

31/05/13   Hits: 7

14/02/12   Hits: 15

14/02/12   Hits: 5

19/08/11   Hits: 23

Trang 1/1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    
Về đầu