Header
Chuyển bộ gõ
RSS là gì ?

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Sử dụng RSS như thế nào


Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

  * Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật 
     và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  * Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí. Các chương trình phổ biến gồm có : AmphetaDesk, NetNewsWire, và Radio Userland.

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ molisa.gov.vn

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "molisa.gov.vn”

Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của molisa.gov.vn đi kèm trong mỗi nguồn tin

Molisa.gov.vn hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào

Về đầu