Header
Chuyển bộ gõ
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2005 của uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Cập nhật ngày: 13/12/2011

Năm 2005 đã diễn ra những hoạt động ở tầm quốc gia có tác động tích cực đối với sự nghiệp bình đẳng giới. Chúng ra đã hoàn thành báo cáo thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có riêng mục tiêu về tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Các hội thảo chuyên gia và tham vấn phục vụ cho quá trình xây dựng dự thảo Luật bình đẳng giới được tổ chức rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2005-2010 do Bộ KH-ĐT chủ trì đã lồng ghép yếu tố giới vào các mục tiêu để thực hiện. Các bộ ngành và tỉnh thành chỉ đạo nước rút việc thực hiện KHHĐ theo hướng dẫn của Bộ KH-ĐT.


Xem nội dung chi tiết Báo cáo


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu