Header
Chuyển bộ gõ
Bản tin "Phụ nữ & Tiến Bộ" - số 2 năm 2010
Cập nhật ngày: 29/02/2012

Mục lục số 2 năm 2010MỤC LỤC
 
 
LÝ LUẬN THỰC TIỄN
1. Hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử Quốc hội khóa XIII, Việt Nam quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biết là vấn đề bình đẳng giới
2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác phụ nữ
3. Thành tựu và thách thức trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Bạc Liêu
Số 2-2010 (61) THÔNG TIN TRONG NƯỚC
Tài liệu nội bộ 1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 48/2009/NĐ-CP của Chính phủ và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị
ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIÊN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 2. Hội nghị triển khai Nghị quyết số 57/NQ-Cp của Chính phủ

3. Họp mạng lưới cán bộ tham mưu, tư vấn về giới
2 Đinh Lễ - Hà Nội  DT: 04.38269551; Fax: 04. 38253875 4. Nhìn lại một năm hoạt động của Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc về bình đẳng giới
Email: ncfaw@molisa.gov.vn Website:http://ubphunu-ncfaw.gov. vn 5. Chính phủ bổ nhiệm mới 02 nữ Thủ trưởng trong 6 tháng đầu năm 2010
Chịu trách nhiệm xuất bản 6. Bộ Nội vụ: xây dựng 3 đề án triển khai thực hiện Nghị định số 48/NĐ-Cp và Nghị định số 57/NQ-CP của Chính phủ.
Phạm Ngọc Tiến 7. Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh
Giấy phép xuất bản số: 8. Lào Cai: Giúp người dân tiếp cận tới Luật bình đẳng giới
26/GP-XBBT THÔNG TIN QuỐC TẾ
ngày 06/4/2011 1. Kết quả 15 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh

2. Đoàn cán bộ nữ cấp cao của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và làm việc tại Ô-xtray-lia và Niu Di-lân
Chế bản và in 3. Đoàn công tác của nhóm nữ Nghị sỹ Quốc hội Việt Nam tại Tây Ban Nha
Công ty TNHH một thành viên in&DVTM Thái An 4. Thế giới có thêm nhiều lãnh đạo nữ

5. Kỷ lục về số nữ phi hành gia trên quỹ đạo
Địa chỉ: số 19, Tổ 9 LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH MỚI
Khu sân bay, P. Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội Nghị định số 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
  HỎI ĐÁP VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
  CÂU CHUYẸN BÌNH ĐẲNG GIỚI


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Tin theo ngày Xem
Về đầu