Header
Chuyển bộ gõ
Bản tin "Phụ nữ & Tiến Bộ" - số 3 năm 2010
Cập nhật ngày: 06/03/2012

Mục lục bản tin  LÝ LUẬN THỰC TIỄN
  1. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020: những ưu tiên và định hướng phát triển cán bộ nữ trong khu vực Nhà nước.
  2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 80 năm và những hoạt động vì mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
Số 3-2010 (62) 3. Nhóm nữ Nghị sỹ Việt Nam và những sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới.
Tài liệu nội bộ 4. Kết quả thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng đến năm 2010
ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIÊN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Luật bình đẳng gới và Nghị quyết 11 NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  THÔNG TIN TRONG NƯỚC
2 Đinh Lễ - Hà Nội  DT: 04.38269551; Fax: 04. 38253875 1. Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam: một số hoạt động nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2010.
Email: ncfaw@molisa.gov.vn Website:http://ubphunu-ncfaw.gov. vn 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: tổ chức Hội thảo tham vấn lãnh đạo nữ cấp cao về Dự thảo Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
  3. Tin về Hội nghị tổng kết Chiến lược, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp năm 2010.
  4. Ban Dân vận Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dân vận nữ là người dân tộc thiểu số.
Chịu trách nhiệm xuất bản 5. Ủy ban dân tộc: Nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giwois tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phạm Ngọc Tiến 6. Hưng Yên: nâng cao nhận thức giới thông qua câu lạc bộ "Nam giới cảm thông và chia sẻ".
Giấy phép xuất bản số: THÔNG TIN QUỐC TẾ
26/GP-XBBT 1. Liên Hợp quốc thành lập cơ quan mới nhằm đẩy mạnh bình đẳng giwois và trao quyền cho phụ nữ.
ngày 06/4/2011 2. Tọa đàm Việt Nam - Phần Lan về "Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ".
Chế bản và in 3. Hỗ trợ phụ nữ tham gia ứng cử ở Tanzania
Xí nghiệp in - NXB
Lao động - Xã hội
LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH MỚI
Địa chỉ: số 19, Tổ 9 Năm 2015: Phấn đấu có ít nhất 5 triệu bà mẹ và 2 triệu ông bố được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con tốt
Khu sân bay, P. Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội HỎI ĐÁP
  CÂU CHUYỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
  Trợ giúp về giới ở Trung Quốc: Câu chuyện về những người phụ nữ vượt qua thử thách.Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Tin theo ngày Xem
Về đầu