Header
Chuyển bộ gõ
Bản tin "Phụ nữ & Tiến Bộ" - số 4 năm 2010
Cập nhật ngày: 06/03/2012

Mục lục bản tin  LÝ LUẬN THỰC TIỄN
  1. Một số đánh giá bước đầu về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 Số 4-2010 (63) 2. Một số kinh nghiệm tăng tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy các cấp tại tp Hồ Chí Minh.
 Tài liệu nội bộ 3. Hai phần ba chặng đường thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam.

THÔNG TIN TRONG NƯỚC
ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIÊN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 1. Hội nghị cấp cao về các giải pháp thúc đẩy thực hiện chiến lwcoj quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.
2 Đinh Lễ - Hà Nội  DT: 04.38269551; Fax: 04. 38253875 2. Tọa đàm nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển và hội nhập quốc tế.
Email: ncfaw@molisa.gov.vn Website:http://ubphunu-ncfaw.gov. vn 3. Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nữ tiềm năng tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo nhiệm kỳ 2011- 2015.

4. Tập huấn về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi luật pháp, chính sách.
Chịu trách nhiệm xuất bản 5. Tin về Hội nghị Tổng kết Chiến lược, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2010.
Phạm Ngọc Tiến 6. Hình thành mạng lưới truyền thông về bình đẳng giới.
  7. Tỉnh Thái Nguyên: Trao học bổng cho 15 nữ sinh nghèo thi đỗ Cao đẳng - Đại học năm 2010.
  8. Tỉnh Thái Bình: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới tới cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.
Giấy phép xuất bản số: THÔNG TIN QUỐC TẾ
26/GP-XBBT 1. Hội thảo nhóm kỹ thuật về bình đẳng giới giữa Na Uy và Việt Nam với chủ đề "Phụ nữ tham gia chính trị"
ngày 06/4/2011 2. Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: điều tra đối với phụ nữ và nam giới trong các nghị viện
Chế bản và in
Xí nghiệp in - NXB
Lao động - Xã hội
LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH MỚI
Địa chỉ: số 19, Tổ 9 Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"
Khu sân bay, P. Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội HỎI ĐÁP
   
  CÂU CHUYỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
   Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Tin theo ngày Xem
Về đầu