Header
Chuyển bộ gõ
Bản tin "Phụ nữ & Tiến Bộ" - số 2 năm 2011
Cập nhật ngày: 06/03/2012

Mục lục Bản tin


  LÝ LUẬN THỰC TIỄN
  1.Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020: những ưu tiên và định hướng phát triển cán
bộ nữ trong khu vực Nhà nước. 
  2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Viêt Nam - 80 năm và những hoạt động vì mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Số 2-2011 (65) 3 Kết quả thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của
phụ nữ ngành Ngân hàng đến năm 2010
Tài liệu nội bộ 4. Nhóm nữ Nghị sỹ Việt Nam và những sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới
ỦY BAN QUỐC GIA VÌ SỰ TIÊN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM 5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Luật bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  THÔNG TIN TRONG NƯỚC
  1.ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam: một
số hoạt động nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2010
  2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức Hội thảo tham vấn lãnh đạo nữ cấp cao về Dự thảo Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về binh đẳng giới
2 Đinh Lễ - Hà Nội  DT: 04.38269551; Fax: 04. 38253875 3.Tin vế Hội nghị tổng kết Chiến lược, Kế hoạch hành động
vì sự tiến bộ của phụ nữ các ngành, các cấp năm 2010
Email: ncfaw@molisa.gov.vn Website:http://ubphunu-ncfaw.gov. vn 4.Ban Dân vận Trung Ương tổ chúc lớp bổi dưỡng cán bộ dân vận nữ là người dân tộc thiểu số. 
Chịu trách nhiệm xuất bản 5. Uy ban dân tộc: Nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù hố trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đổng bào dân tộc thiều số
Phạm Ngọc Tiến 6.Hưng Yên: Nâng cao nhận thức giới thông qua câu lạc bộ "Nam giới cảm thông va chia sẻ
  THÔNG TIN QUỐC TẾ
Giấy phép xuất bản số: 1. Liên hợp quốc thành lập cơ quan mới nhằm đẩy mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
26/GP-XBBT 2.Tọa đàm Việt Nam - Phần Lan về "Bình đẳng giới và trao quyển cho phụ nữ". 
ngày 06/4/2011
  3. Hỗ trợ phụ nữ tham gia ứng cử ở Tanzania. 
Chế bản và in LUẬT PHÁP - CHÍNH SÁCH MỚI
Xí nghiệp in - NXB
Lao động - Xã hội
 Năm 2015: Phấn đấu có ít nhất 5 triệu bà mẹ và 2 triệu ông bố được tiếp cận với các thông tin về nuôi, dạy con tốt. 
Địa chỉ: s00s 19, Tổ 9 HỎI ĐÁP
Khu sân bay, P. Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội CÂU CHUYỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI
  * Trợ giúp về giới ở Trung Quốc: Câu chuyện về những người phụ nữ vượt qua thử thách. Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Tin theo ngày Xem
Về đầu