Header
Chuyển bộ gõ
Pháp luật Việt Nam về đảm bảo Bình đẳng giới trong thực hiện quyền trẻ em
Cập nhật ngày: 26/03/2012

Mục đích của tài liệu là giúp nắm vững quan điểm của Đảng ta về xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong việc thực hiện QTE; thấy rõ được thực trạng và yêu cầu hoàn thiện pháp luật phải hướng tới bình đẳng thực chất về cơ hội, về điều kiện tiếp cận quyền cho cả trẻ em trai và trẻ em gái ở Việt Nam hiện nay. Trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trong việc xác định phương hướng và giải pháp thúc đẩy việc lồng ghép giới trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền trẻ em.

Nội dung file đính kèm


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu