Header
Chuyển bộ gõ
Vai trò, trách nhiệm của Đại biểu dân cử đối với việc thúc đẩy BĐG trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em
Cập nhật ngày: 26/03/2012

Mục đích của tài liệu là nắm được vị trí, vai trò của ĐBDC đối với việc bảo đảm BĐG trong việc thực hiện QTE. Hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn của ĐBDC trong việc bảo đảm BĐG trong việc thực hiện QTE. Hiểu được những thuận lợi và khó khăn trong bảo đảm BĐG trong việc thực hiện QTE trên cương vị đại biểu dân cử

Nội dung file đính kèm


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu