Header
Chuyển bộ gõ
Lồng ghép giới trong việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em: một số kỹ năng của Đại biểu dân cử
Cập nhật ngày: 26/03/2012

Mục đích của chuyên đề này nhằm hỗ trợ các đại biểu dân cử, từ thực tiễn hoạt động của mình và từ các kiến thức về giới và quyền trẻ em, hệ thống hóa, chia sẻ suy nghĩ, ý kiến, quan điểm của mình về những kỹ năng thực tế để tiến hành lồng ghép giới bảo đảm tốt hơn quyền trẻ em.

Nội dung file đính kèm


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu