Header
Chuyển bộ gõ
Tài liệu tập huấn "Thực hiện Luật Bình đẳng giới"
Cập nhật ngày: 26/03/2012

Tập 1 của tài liệu là cung cấp những kiến thức cơ bản về giới và Luật Bình đẳng giới, biện pháp thúc đẩy thực hiện luật và các công cụ giám sát, đánh giá, báo cáo. Tập 2 là tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên dựa trên những nội dung đã biên soạn ở tập 1

Nội dung file đính kèm:
Tập 1: Tài liệu tập huấn về Thực hiện Luật Bình đẳng giới
Tập 2: Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu