Header
Chuyển bộ gõ
Tập huấn về Giới cho các cán bộ truyền thông "Truyền thông cho mọi người - chú trọng về Giới"
Cập nhật ngày: 26/03/2012

Tài liệu giúp cho học viên nắm được những khái niệm cơ bản về Giới, xây dựng được các cách thức thực tiễn để vận dụng tài liệu hướng dẫn vào công việc, nâng cao năng lực để thực hiện điều khoản về truyền thông trong luật Bình đẳng giới.

Nội dung file đính kèm


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu