Header
Chuyển bộ gõ
Truyền thông về phụ nữ tham chính: Đừng chỉ theo “chiến dịch”
Cập nhật ngày: 25/03/2015

Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị không mang tính lâu dài, chỉ chạy theo kiểu làm “chiến dịch” và chưa được xem là nhiệm vụ thường xuyên của truyền thông.

Đánh giá trên của ông Phạm Ngọc Tiến, Chánh Văn phòng Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (Ủy ban), Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được sự đồng tình của đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo “Thúc đẩy truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị", ngày 23/3 tại Hà Nội.
 
Do đó, ngoài mục đích cung cấp những thông tin cập nhật về thực trạng công tác bình đẳng giới tại Việt Nam, Hội thảo do Ủy ban phối hợp với Tổ chức Oxfam tổ chức hướng đến việc tìm giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị".
 
Bên cạnh đó, năm 2015-2016 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị là vấn đề cần đặc biệt quan tâm để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW và Luật Bình đẳng giới đã đề ra.

Sự tham dự của lãnh đạo và ban biên tập của các cơ quan truyền thông, báo chí tại Trung ương và một số địa phương; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một số tổ chức phi chính phủ, chuyên gia giới, chuyên gia truyền thông cho thấy tầm quan trọng của Hội thảo.
Theo ông Tiến, trong thời gian qua, việc tuyên truyền về bình đẳng giới và vị trí, vai trò, tiềm năng của phụ nữ đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hoá gia đình, không lựa chọn sinh con theo giới tính, về vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
Bên cạnh tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội thảo, hội nghị thì các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã tham gia tích cực bằng nhiều hình thức như phát thanh, truyền hình, tạp chí, tờ rơi, hội thi tìm hiểu... Đồng thời vấn đề bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ còn được tiến hành lồng ghép trong nhiều hoạt động chuyên đề của từng cơ quan và trong nhiều chương trình, dự án ở các cấp, ngành và địa phương.
Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Ủy ban khẳng định rằng “công tác tuyên truyền chưa thực sự đạt hiệu quả cao”. Nội dung tuyên truyền chưa được chuyển tải thường xuyên, sâu rộng, chưa sát với đối tượng. Các cấp, các ngành, đoàn thể chưa có sự quan tâm đúng mức về vấn đề này. Nhận thức của phụ nữ về quyền lợi của mình còn nhiều hạn chế, nhất là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Chính việc tuyên truyền chưa mang tính dài hạn, thường xuyên và sâu rộng đã góp phần làm cho sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị còn thấp. Các đại biểu cũng chỉ rõ các nguyên nhân khác làm hạn chế khả năng tham chính của phụ nữ. Đó là nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu một số cấp ủy Đảng, chính quyền về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữ, công tác phụ nữ chưa cao. Định kiến giới vẫn còn tồn tại ở một số cấp lãnh đạo chính quyền và trong nhân dân. Công tác cán bộ, đặc biệt là công tác cán bộ nữ còn chưa được thực hiện đồng bộ...
Các đại biểu kiến nghị trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đối với công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng; xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học nữ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ trong các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực, địa phương; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành một số biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới…
 
Theo Nghị quyết số 11-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 27/4/2007, "Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ có tỷ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới".


Vinh HàÝ kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu