Header
Chuyển bộ gõ
Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam
Cập nhật ngày: 20/07/2016

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ủy ban.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2016 có 2 sự kiện quan trọng. Trước hết là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đối với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện giai đoạn 2 của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 ở tất cả các cấp, ngành trong cả nước; là năm thứ 10 thực hiện Luật Bình đẳng giới. Đến nay cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt 26,8% tăng 2,71% so với khóa XIII. Có 25 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt trên 30%. Về tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tăng hơn so với nhiệm kỳ trước: Cấp tỉnh đạt 26,46%, tăng 1,29%; cấp huyện đạt 27,51%, tăng 2,89%; cấp xã đạt 26,70%, tăng 4,99%. Có được kết quả trên là sự nỗ lực lớn trước hết của ứng cử viên cùng sự vào cuộc quyết liệt của Hội LHPNVN và của UBQG VSTBPN Việt Nam thông qua các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, tập huấn nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, mới đây tại cuộc họp của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội có một số ý kiến đề nghị Ủy ban, Bộ LĐ-TBXH đề xuất với Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho sửa đổi Luật Bình đẳng giới. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng để sửa đổi Luật trên cần phải tổng kết, đánh giá. Do đó Bộ trưởng đề nghị, bên cạnh việc đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ủy ban, các thành viên của Ủy ban cho ý kiến về xây xây dựng thể chế, chính sách liên quan.

                                            Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm trình bày báo cáo tại Hội nghị
                                                                          
                                                                           Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm trình bày báo cáo tại Hội nghị
 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó việc triển khai các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cơ quan dân cử trước kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBQG.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, tập huấn bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là công tác truyền thông nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp, đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của UBQG khá kịp thời, tạo điều kiện để Ban VSTBPN ở các Bộ, ngành, địa phương nắm bắt thông tin để triển khai hoạt động bài bản, hiệu quả hơn. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc triển khai công tác VSTBPN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ triển khai công tác kiểm tra chậm, công tác tham mưu của Ban VSTBPN với lãnh đạo và chính quyền ở một số nơi còn hạn chế dẫn đến hoạt động còn khá hình thức; chế độ thông tin báo cáo của các Ban VSTBPN với UBQG còn chậm, gây khó khăn trong việc tổng hợp và nắm bắt thông tin để có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên UBQG đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo báo cáo, đồng thời đề xuất thêm những hoạt động cần tập trung thúc đẩy trong 6 tháng cuối năm.
Đánh giá về công tác 6 tháng đầu năm của Ủy ban, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho rằng công tác chỉ đạo, tổ chức tập huấn và truyền thông thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban còn khiêm tốn. Ông Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, trong các cuộc họp tới, UBQG nên thực hiện theo chuyên đề, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, kỹ năng cho các nữ đại biểu dân cử vừa trúng trong kỳ bầu cử vừa rồi.

                                           

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đồng tình cao với báo cáo và nêu bật một số thành tựu về bình đẳng giới trong công tác giáo dục, đào tạo. Thứ trưởng Nghĩa đề nghị, sau mỗi đợt kiểm tra, UBQG cần có thông báo kết luận cho địa phương để họ làm tốt hơn.

Phó chủ tịch TW Hội Nông dân VN Nguyễn Hồng Lý yêu cầu bổ sung thêm nguyên nhân, kết quả đạt được, những yếu kém, phân tích xem nguyên nhân nào thuộc về chủ quan, khách quan để có kiến nghị, đề xuất. Cần sớm kiện toàn Ban VSTBPN để nhanh chóng đi vào hoạt động; đẩy mạnh triển khai kế hoạch BĐG giai đoạn 2016-2020; Khảo sát, rà soát, thống kê lại 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu trong giai đoạn trước. Trên cơ sở đó, đối chiếu chính sách BĐG, có gì bất cập, chưa hợp lý để đề xuất việc thay đổi luật, chính sách về BĐG. 

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng cần quan tâm đến hoạt động nghiên cứu, đánh giá vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, và sự thụ hưởng của phụ nữ. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, tập trung đến các tỉnh còn yếu trong công tác giới như Huế, Tây Ninh. Bên cạnh đó cũng chọn một vài điểm làm mô hình nhân rộng thực hiện tốt về công tác bình đẳng giới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao tinh thần làm việc, tích cực xây dựng của các thành viên điều đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác VSTBPN, tăng cường sự phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan để đạt được kết quả tốt nhất. Dựa trên các ý kiến của các thành viên, Bộ trưởng đề nghị Báo cáo cần tiếp thu các ý kiến góp ý, theo tinh thần ngắn gọn, đánh giá nguyên nhân tồn tại, rút kinh nghiệm để hoàn thiện báo cáo, có thêm phần đề xuất, kiến nghị với Chính phủ.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng yêu cầu: Tập trung xây dựng kế hoạch 2017, trong đó, kiến nghị tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật BĐG, tổng kết 10 năm thi hành Nghị quyết số 11 – NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tập trung kiện toàn các Ban VSTBPN của các Bộ, ngành, địa phương. Kiện toàn bộ phận giúp việc, văn phòng tiến hành tập huấn bộ phận giúp việc; Trong các hội nghị của UBQG nên có một chuyên đề vừa thông tin, tuyên truyền đồng thời tạo sự phối hợp giữa các thành viên; Công tác thi đua, tuyên truyền: cần phối hợp văn phòng đưa vào các nội dung trọng điểm cần tuyên truyền trong thời gian tới; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sau khi làm việc có thông báo kết luận cho các địa phương.

 

 

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu