Header
Chuyển bộ gõ
KIỂM TRA CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ HUYỆN NGHĨA ĐÀN NĂM 2016
Cập nhật ngày: 23/12/2016

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ngày 17/11/2016, Đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An do Ông Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã về làm việc, kiểm tra công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại huyện Nghĩa Đàn.


Làm việc với đoàn về phía huyện có ông Võ Tiến Sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban VSTBPN huyện, các đồng chí là thành viên Ban VSTBPN và đại diện các ngành, đoàn thể của huyện.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình, kết quả công tác bình đẳng giới và VSTBPN của huyện kết hợp kiểm tra thực tế tại địa phương, kiểm tra hồ sơ liên quan và trao đổi với các thành viên của huyện, đoàn kiểm tra đã có những đánh giá cụ thể.

 Trong năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Ban VSTBPN từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Các phòng, ban, ngành và các thành viên Ban VSTBPN huyện, xã đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu cho Đảng, các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2016, tham mưu các giải pháp có hiệu quả nhất là trong công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực, xây dựng và nhân rộng các mô hình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nhiều chỉ tiêu mục tiêu trong chiến lược Quốc gia đạt cao nhất là: Lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục đào tạo; Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp xã đạt trên 30%; 100% hộ nghèo có chủ hộ là nữ được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo còn thấp chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng phụ nữ. Tình trạng ngược đãi phụ nữ, bạo lực gia đình và trẻ em ở một số địa phương đang còn tiềm ẩn. Các thành viên Ban VSTBPN đang hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác này, việc lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương chưa được nhiều, một số chỉ tiêu thực hiện còn thấp.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đề nghị Ban VSTBPN huyện Nghĩa Đàn: Cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung, chỉ tiêu thực hiện đạt còn thấp đảm bảo kết quả công tác năm 2016, lập kế hoạch năm 2017 cụ thể, phù hợp, lưu ý lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban VSTBPN và tổ chức tốt phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban và đạt thực chất vấn đề bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó cần tuyên truyền mạnh mẽ các chương trình hoạt động, Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật trẻ em… Đề nghị đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luaath bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. Cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.

                                                                    Nguyễn Thị Lương

                                                  Cán bộ chuyên trách Ban VSTBPN tỉnh

 

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu