Header
Chuyển bộ gõ
3 triệu USD góp phần nâng cao vị thế kinh tế doanh nghiệp nữ
Cập nhật ngày: 23/12/2016

Dự án 'Đầu tư cho phụ nữ tại Việt Nam' với nguồn vốn hơn 3 triệu USD vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chiều tối 20/12, Văn phòng Chính phủ cho biết: Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư cho phụ nữ tại Việt Nam”, được thực hiện từ năm 2017 đến 2019. Dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia, tương đương 3.072.000 USD.

Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ hoạt động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa để góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam. Trong đó hướng tới mục tiêu cụ thể là ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ đạt được bình đẳng tại nơi làm việc.

Bên cạnh đó, Dự án tăng cường đầu tư tác động tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; xây dựng chính sách và pháp lý tạo điều kiện hơn nữa cho phụ nữ tham gia tích cực vào các hoạt động tăng trưởng kinh tế. Đồng thời làm thay đổi quan điểm của xã hội, hướng tới ủng hộ nhiều hơn nữa cho việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ; hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.  

Qua đó, kết quả chủ yếu của Dự án là ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tăng cường đầu tư vào doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ sở hữu và lãnh đạo, để họ phát triển và tạo ra tác động xã hội và môi trường lớn hơn, có thể đo đếm được; chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được tăng lên nhờ được tiếp cận tài chính và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ...

PNVN


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu