Header
Chuyển bộ gõ
Phát huy vai trò đại diện tổ chức Hội trong bảo vệ phụ nữ bị bạo lực
Cập nhật ngày: 08/05/2017

Thành viên tổ hòa giải khu phố 1, phường Tân Đồng, Đồng Xoài (Bình Phước) gặp gỡ, hòa giải tại gia đình

Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến 2020. Trong đó nhấn mạnh tới năng lực của cán bộ và phát huy tốt chức năng đại diện của Hội trong bảo vệ phụ nữ bị bạo lực.

 


Kế hoạch nhấn mạnh tới các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp về phòng, chống bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Cụ thể như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, cán bộ Hội các cấp, thành viên các mô hình tại cộng đồng; đồng thời xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới cán bộ Hội, cộng tác viên tại cộng đồng nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bị bạc lực; cũng như nâng cao các kỹ năng làm việc với nạn nhân bị bạo lực...

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu rõ nội dung và hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Hội trong bảo vệ phụ nữ bị bạo lực. Đặc biệt là phát huy vai trò tham mưu, đề xuất, giám sát, phản biện của các cấp Hội trong thực hiện luật pháp, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời phát huy vai trò của từng phụ nữ trong giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan lĩnh vực này. Nắm bắt tình hình chính xác, kịp thời các vụ việc bạo lực, chủ động phối hợp với ngành chức năng can thiệp, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em...
Kế hoạch cũng chỉ rõ các nội dung hoạt động về nâng cao hiệu quả của mô hình can thiệp hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình thông qua các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ tư vấn, các mô hình câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, nâng cao hiệu quả mô hình nhà tạm lánh dạnh cho phụ nữ bị bạo lực và mua bán người...

Theo: http://phunuvietnam.vn/


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu