Header
Chuyển bộ gõ
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW làm việc với Bộ LĐ-TBXH
Cập nhật ngày: 23/06/2017

Toàn cảnh buổi làm việc

Sáng ngày 23/6/2017, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tổng kết NQ 11-NQ/TW làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ LĐ-TBXH về tình hình thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Làm việc với đoàn có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ; các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Đàm, Đào Hồng Lan, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và một số đơn vị liên quan.

Báo cáo với Đoàn khảo sát Trung ương về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới cho biết, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015…Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới Phạm Ngọc Tiến báo cáo tại buổi làm việc

Cùng với sự lớn mạnh của đội ngũ công chức, viên chức nói chung, đội ngũ công chức, viên chức nữ của Bộ trong 10 năm qua đã được tăng cường thêm cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. Tính đến 31/12/2016, Bộ có 1.409 công chức, viên chức là nữ và 26 công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên tổng số hơn 3.000 công chức, viên chức, trong đó có 01 đồng chí Thứ trưởng nữ là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Tại thời điểm hiện nay, tỷ lệ công chức, viên chức là nữ chiếm 44% tổng số công chức, viên chức của Bộ và tham gia trên tất cả các lĩnh vực công. Hiện có 34 lãnh đạo là nữ giữ các chức vụ cấp Vụ và tương đương các đơn vị quản lý nhà nước; Thủ trưởng, Phó thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.


Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc


Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại buổi làm việc

Để chính sách, luật pháp về bình đẳng giới được triển khai, đi vào thực tiễn cuộc sống, trong giai đoạn vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nói chung và về Nghị quyết 11-NQ/TW nói riêng đã được Bộ chú trọng triển khai thực hiện như: Xây dựng, hoàn thiện, giám sát thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, làm tốt công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng Chính sách pháp luật, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo; Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…Trong giai đoạn 2016-2021: tổng số cán bộ trong quy hoạch là 2 người, trong đó có 01 đồng chí là nữ (chiếm 50%); đối với nguồn quy hoạch Thứ trưởng giai đoạn 2016-2021: tổng số cán bộ trong quy hoạch là 15 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí là nữ (chiếm 6,7%)… Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng ủy Bộ: nhiệm kỳ 2006-2010 có 2/19 đạt 10,53%; nhiệm kỳ 2010-2015 có 5/23 đạt 21,74%; nhiệm kỳ 2015- 2020 có 5/24 đạt 20,83%; Cấp ủy cấp dưới: nhiệm kỳ 2006-2010 có 12/78 đạt 15,38%; nhiệm kỳ 2010-2015 có 28/120 đạt 23,33%; nhiệm kỳ 2015- 2020 có 42/170 đạt 24,71%.
Bà Mai Thúy Nga Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề phát biểuChủ nhiệm Ủy ban về các Vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, góp ý với các vấn đề được nêu trong việc thực hiện Nghị quyết số 11 tại Bộ LĐ-TBXH; đề nghị làm rõ về một số vấn đề: chỉ tiêu về nữ Đại biểu Quốc hội; các lĩnh vực có sự chênh lệch lớn về bình đẳng giới; các biện pháp và cách thức triển khai, thúc đẩy công tác bình đẳng giới tại Bộ; các chính sách cụ thể đối với phụ nữ nói chung; việc dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn…Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, qua 10 năm triển khai Nghị quyết 11, việc thực hiện các công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ đã có tiến bộ rõ rệt thông qua việc nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng; hệ thống chính sách pháp luật về bình đẳng giới được thực hiện tương đối hoàn thiện và đồng bộ. Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong NQ 11, Bộ trưởng đề nghị: cần có đánh giá khách quan và tổng kết các kết quả thực hiện từng chính sách pháp luật, cụ thể về tỷ lệ thất nghiệp của nữ lao động trong các khu vực tư nhân và FDI; các khó khăn trong công tác tuyển dụng nữ lao động, điều kiện ăn ở, vấn đề đạo tạo nghề cho nữ lao động...đồng thời tìm giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị. Về các chính sách, có thể thiết kế 02 loại chính sách cho 02 đối tượng khác nhau: người vượt trội và người yếu thế. Một số chính sách có thể mang tính cưỡng bức, bắt buộc, đưa ra các tiêu chí đánh giá, quy định về các điều kiện đảm bảo. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ngay trong gia đình và nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay.Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tổng kết NQ 11-NQ/TW, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, trong việc thực hiện Nghị quyết 11, Bộ LĐ-TBXH có vai trò khác biệt so với các Bộ, ngành khác. Đó là việc thực hiện đồng thời 03 vai trò: là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực Bình đẳng giới; cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; đồng thời là cơ quan phụ trách đa lĩnh vực về kinh tế xã hội. Đồng chí ghi nhận những kết quả mà Bộ LĐ-TBXH đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị 10 năm qua. Tiếp thu một số kiến nghị, đề xuất của Bộ liên quan đến công tác phụ nữ, đồng chí đề nghị Bộ LĐ-TBXH hoàn thiện báo cáo đặc biệt về từng vai trò của Bộ trong việc thực hiện Nghị quyết, cụ thể từng vấn đề quan tâm trong việc ban hành, thực hiện các chính sách, văn bản, số liệu…; Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo đối với công tác phụ nữ; trong đó, coi trọng công tác tuyên truyền, lồng ghép giới vào việc thực hiện chính sách nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò của phụ nữ trong tình hình mới; Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thực hiện; Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban các vấn đề xã hội, các Sở LĐ-TBXH…về công tác của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và phong trào phụ nữ, nhất là ở địa phương, cơ sở...


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu