Header
Chuyển bộ gõ
Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam làm việc tại Cao Bằng
Cập nhật ngày: 03/08/2017

Sáng 2/8, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Cao Bằng về hoạt động VSTBCPN tỉnh, hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh; lãnh đạo một số ban của Tỉnh ủy, thành viên Ban VSTBCPN tỉnh.
Hằng năm, Ban VSTBCPN tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác năm, hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo chủ đề của Trung ương. Bộ máy Ban VSTBCPN thường xuyên được kiện toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, kỹ năng hoạt động công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tùy theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai các nội dung hoạt động nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo trẻ; tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đẩy mạnh phong trào chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; triển khai các mô hình ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động cho, nhận con nuôi, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, không để xảy ra tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài; đẩy mạnh tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ… Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được đẩy mạnh. Các cấp, ngành, đoàn thể thường xuyên nắm tình hình, chia sẻ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân và gia đình, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân bị xâm hại, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được triển khai hằng năm, tổ chức nhiều hoạt động, như: tuyên truyền lưu động, phát hành các sản phẩm truyền thông tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, điểm sáng trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Tại Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, các đại biểu nghe tham luận của một số sở, ngành, trao đổi về: Công tác đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với công tác giám sát việc thực thi Luật Bình đẳng giới và lồng ghép bình đẳng giới vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn...

Tỉnh kiến nghị: Ủy ban Quốc gia VSTBCPN bố trí kinh phí hằng năm cho hoạt động của Ban VSTBCPN các cấp; cung cấp các sản phẩm truyền thông, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt chính quyền các cấp và cán bộ làm công tác VSTBCPN; quan tâm và có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số; hỗ trợ nguồn lực xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam đánh giá cao kết quả tỉnh đạt được trong công tác VSTBCPN. Đề nghị, tỉnh tiếp tục quan tâm dạy nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, nhất là phụ nữ nông thôn; nâng cao dân trí, nhận thức, quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số; tăng cường vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác bình đẳng giới, VSTBCPN. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ cung cấp sách, tài liệu truyền thông cho tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền; Hội sẽ xây dựng kế hoạch để năm 2018 tổ chức 1 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác VSTBCPN tại Cao Bằng; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương rà soát lại các chính sách về phụ nữ để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBCPN tỉnh tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà; khẳng định thời gian tới, Ban VSTBCPN tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban các cấp; tăng cường các hoạt động chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; lồng ghép thực hiện công tác bình đẳng giới vào các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, VSTBCPN.

Nguồn Báo Cao Bằng


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu