Header
Chuyển bộ gõ
Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Namlàm việc tại Quảng Trị
Cập nhật ngày: 07/09/2017

Toàn cảnh buổi làm việc

Ngày 10/8/2017, đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Tham dự có đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, dân số nữ chiếm 51% dân số toàn tỉnh, trong đó số lao động nữ trong độ tuổi chiếm hơn 51,3% tổng số lao động trong toàn tỉnh. Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Nhìn chung ở mỗi cấp, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND tăng sau mỗi nhiệm kỳ, nhất là ở cấp cơ sở. Hàng năm, thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới trên địa bàn.

Các hoạt động quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới được tổ chức thường xuyên, hiệu quả. Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm thực hiện với việc triển khai dự án phòng chống kết hôn sớm trên địa bàn các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, xây dựng và duy trì mô hình “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại bạo lực gia đình trên cơ sở giới” tại xã Tà Long (huyện Đakrông), mô hình “Sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại 5 xã của huyện Triệu Phong…

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã giải trình làm rõ các nội dung đoàn kiểm tra quan tâm như việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cho hoạt động bình đẳng giới hàng năm, về công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh; về thực trạng bất bình đẳng giới trong phân công lao động và thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, về vai trò của Hội LHPN tỉnh trong thực hiện bình đẳng giới…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh cần quan tâm khắc phục những mặt hạn chế như báo cáo đã chỉ rõ, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp về công tác bình đẳng giới; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới để có các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác này.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới theo các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành; chú trọng phát hiện quy hoạch, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển đội ngũ cán bộ nữ, làm tốt công tác nhân sự để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đến các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân.
Về các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận để đưa vào báo cáo trình Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ xem xét giải quyết.

Thanh Trúc


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu