Header
Chuyển bộ gõ
Đoàn kiểm tra UBQG Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật ngày: 07/09/2017

Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi làm việc

Chiều ngày 09/8, Đoàn kiểm tra Ủy ban Quốc gia (UBQG) Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Việt Nam do Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với Đoàn.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh, chỉ đạo; cùng với sự vào cuộc các cấp, các ngành nên việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới đã có sự chuyển biến tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số được quan tâm hơn.  Các nội dung của Luật Bình đẳng giới, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược và Chương trình quốc gia được quan tâm triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Số lượng cán bộ nữ giữ cương vị quản lý, lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được chú trọng. Tỉnh đã ban hành đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội LHPN cấp huyện/thành phố và xã phường/thị trấn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận thức của xã hội về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác bình đẳng giới và VSTBPN vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: bình đẳng giới là lĩnh vực được thực hiện trên phạm vi rộng, triển khai thực hiện chủ yếu là lồng ghép với các chính sách, đòi hỏi phải có sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội nên việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản của Nhà nước; một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới chưa được triển khai đồng bộ, thường xuyên; thiếu các giải pháp thực hiện cụ thể; chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Để công tác bình đẳng giới và VSTBPN đạt được nhiều kết quả trong giai đoạn 2016 – 2020, Tỉnh đề nghị UBQG VSTBPN Việt Nam  xây dựng bộ chỉ tiêu báo cáo, thống kê về giới đầy đủ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, áp dụng thống nhất đểcó cơ sở so sánh, đánh giá; tăng cường công tác tập huấn chuyên môn, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và VSTBPN cho cán bộ công tác ở địa phương; có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ học tập, phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành và nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là cán bộ nữ trẻ, cán bộ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao tình hình triển khai các chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và VSTBPN của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua; công tác phối hợp liên ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; các mô hình, câu lạc bộ được duy trì và đã đạt được những kết quả bước đầu. Nhằm thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, lồng ghép các giải pháp trước mắt và lâu dài vào các chính sách, kế hoạch, đề án, hoạt động của địa phương để thực hiện tốt hơn nữa công tác bình đẳng giới và VSTBPN Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển, khẳng định vị thế của mình trong xã hội; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân.

 
 
 
www.thuathienhue.gov.vn

 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu