Header
Chuyển bộ gõ
Phiếu khảo sát Tổ chức, nhân sự và nhu cầu đào tạo nghiệp vụ công tác Bình đẳng giới
Cập nhật ngày: 24/07/2019

Để phục vụ công tác chuyên môn, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát nhằm thu thập các thông tin liên quan đến tổ chức, nhân sự và nhu cầu đào tạo để có căn cứ thực tiễn đề xuất việc kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn tới. Việc trả lời đầy đủ và chính xác các nội dung trong Phiếu khảo sát này của Anh/Chị sẽ giúp chúng tôi có những thông tin cơ bản để xây dựng kế hoạch phù hợp, hiệu quả cho giai đoạn mới.

 Tải file tại đây


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu