Header
Chuyển bộ gõ
Phim, clip về Tháng hành động và Bạo lực trên cơ sở giới
Cập nhật ngày: 25/10/2019

Phim, Clip, Animation. Một số đường dẫn phim ngắn và clip minh họa:Khái niệm thực trạng BLTCSG; Chia sẻ về BLTCSG; Quấy rối tình dục; Tháng hành động vì BĐG & Phòng chống BLTCSG;


Một số đường dẫn phim ngắn và clip minh họa;


- Khái niệm thực trạng BLTCSG

https://youtu.be/oQf_HNAnYv0

https://youtu.be/oQf_HNAnYv0


-
 Chia sẻ về BLTCSG 

https://youtu.be/EM9WpWq7ONc

https://youtu.be/Ro82sN7rSkc


- Quấy rối tình dục

https://youtu.be/Fh_D2RrMhOg


- Tháng hành động vì BĐG & Phòng chống BLTCSG 2016

https://youtu.be/BhROirXEZNA


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu