Header
Chuyển bộ gõ
Quảng Nam: Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Cập nhật ngày: 14/10/2019

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

 

 

Ảnh minh họa.

Mục đích kế hoạch nhằm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Kế hoạch triển khai từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 với chủ đề Tháng hành động năm 2019 “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Theo đó, tổ chức tuyên truyền Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TU ngày 06/12/2016, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 26/6/2007 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 6083/KH-UBND ngày 6/12/2016 của UBND tỉnh hành động về bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình ở các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh xã hội...

Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2019; gặp mặt và biểu dương những gương điển hình, điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động nguồn lực, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và công tác trẻ em các cấp.

Tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị và huyện, thị xã, thành phố trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

Thùy Dung
Nguồn: 
http://quangnam.gov.vn


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu