Header
Chuyển bộ gõ
Bắc Kạn: Tháng hành động vì bình đẳng giới 2019: Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
Cập nhật ngày: 22/11/2019

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Tháng hành động được triển khai từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Trong Tháng hành động, Văn phòng tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền. Tuyên truyền qua các hội nghị, họp giao ban của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan...

Các hoạt động được đẩy mạnh triển khai nhằm chuyền đi thông điệp “Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”./.

Hương Lan
Nguồn: 
https://vpubnd.backan.gov.vn/


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu