Header
Chuyển bộ gõ
Bạc Liêu: Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Cập nhật ngày: 23/09/2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2019 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành

 Chủ đề của Tháng hành động năm 2019 là : Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”; thời gian thực hiện là từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.

Các hoạt động được tổ chức như: Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng gii và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; diễn đàn đi thoại, tọa đàm, hội thảo... Về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành độngthăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân; gặp mặt và biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

Nội dung Kế hoạch xác định về công tác tuyên truyền giáo dục: Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội cùng góp sức thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới; sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.

Để thực hiện nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Tháng hành động; xây dựng các phóng sự, chuyên đề, chuyên trang... Phản ánh nội dung về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới./.

L. Kim Huế
Theo: 
http://baclieu.gov.vn/


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu