Header
Chuyển bộ gõ
Quảng Bình: Từ ngày 15/11 - 15/12/2019, thành phố Đồng Hới triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Cập nhật ngày: 08/11/2019

Theo thông tin từ UBND thành phố Đồng Hới cho biết, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, từ ngày 15/11 - 15/12/2019, thành phố sẽ triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

 Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và địa phương tổ chức truyền thông với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, độ tuổi nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động, qua đó đưa ra đề xuất cho việc phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng chú trọng việc phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng; đẩy mạnh huy động nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và địa phương trên địa bàn thành phố cũng tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xứ lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và địa phương tổ chức hoạt động của Tháng hành động năm 2019 một cách thiết thực, hiệu quả, có thể lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng và truyền thông trong toàn xã hội.

Mai Anh
Theo 
https://www.quangbinh.gov.vn/


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu