Library
Chuyển bộ gõ

Báo cáo nghiên cứu chính sách, luật pháp LĐ và các chương trình mục tiêu Quốc gia nhìn dưới góc độ BĐG
Cập nhật ngày: 15/02/2012

Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự uỷ quyền của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) trong khuôn khổ Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc

Bình đẳng giới đề cập đến sự thụ hưởng các quyền, cơ hội và đối xử như nhau của nam giới và phụ nữ ở mọi độ tuổi trong mọi lĩnh vực của đời sống và việc làm. Chính phủ Việt Nam đã công nhận rằng bình đẳng giới trong xã hội sẽ đem lại cuộc sống với chất lượng tốt hơn cho tất cả mọi người. Quyền bình đẳng được thể hiện rõ ràng trong pháp luật, chính sách và các cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện các cơ hội và thành quả bình đẳng cho cả nam giới và phụ nữ trong thực tiễn.
 
Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định rõ về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật và các chính sách của Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm giúp cho các cán bộ và nhà hoạch định chính sách nhận ra các yếu tố về giới của các chính sách và pháp luật thông qua việc rà soát một số luật và chính sách lao động – xã hội hiện hành từ góc độ bình đẳng giới. Nghiên cứu này phát hiện những định kiến giới thường vô hình nhưng trên thực tế lại gây nên trở ngại cho việc giải quyết hiệu quả những mối quan tâm về giới trong pháp luật và chính sách hiện hành trong các lĩnh vực như đào tạo dạy nghề, lao động và việc làm, quan hệ lao động, an toàn và vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội và giảm nghèo. Tiếp theo là những khuyến nghị cho việc đảm bảo lồng ghép giới hiệu quả trong nội dung chính sách pháp luật và các quá trình thể chế nhằm hỗ trợ việc sửa đổi luật pháp và chính sách có liên quan để tạo điều kiện cho cả nam giới lẫn phụ nữ đóng góp cho sự phát triển của đất nước một cách công bằng và bình đẳng.
 
Nghiên cứu này được tiến hành với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) trongkhuôn khổ Chương trình Chung về Bình đẳng giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ Tây Ban Nha đã hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ Hỗ trợ thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ (MDGF).
 
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm Nghiên cứu Lao động Nữ và Giới thuộc Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã tiến hành nghiên cứu này. Chúng tôi xin đặc biệt ghi nhận đóng góp của những người đã cung cấp thông tin kỹ thuật đầu vào cho nghiên cứu này trong suốt quá trình thực hiện: Bà Nelien Haspels, Bà Nguyễn Kim Lan, Bà Annemarie Reerink, và Bà Jonna Naumanen của ILO, Ông Phạm Ngọc Tiến và Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng - Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐ-TBXH và Bà Aya Matsuura – Chương trình chung về Bình đẳng giới. Chúng tôi xin ghi nhận đóng góp của các đồng nghiệp và tổ chức đã có những ý kiến đóng góp và thông tin đầu vào quý giá cho nghiên cứu này.
 
Hy vọng các kết quả nghiên cứu và các khuyến nghị sẽ được sử dụng trong quá trình rà soát, sửa đổi Bộ luật Lao động trong năm 2011, cũng như các văn bản pháp luật và chính sách có liên quan, đồng thời sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà làm luật có thêm một cách tiếp cận mới, một cách nhìn mới khi xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực lao động - xã hội vì lợi ích của tất cả mọi người trong xã hội Việt Nam. 

Báo cáo kèm theo


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu