Library
Chuyển bộ gõ

Hoạt động hợp tác với UNHCR
Cập nhật ngày: 24/02/2012

Hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR)


Ngày 01/10/2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác khung cho giai đoạn 2010 – 2012. Nội dung hoạt động hợp tác gồm: hoàn thiện và thực hiện chính sách xã hội chuyên ngành theo hướng đáp ứng và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, thiệt thòi về xã hội, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người di cư và người dân tộc ít người; nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực nghiên cứu, quản lý và tổ chức thực hiện lồng ghép các chính sách xã hội chuyên ngành, các chương trình, kế hoạch hành động quốc gia phù hợp với nội dung cam kết quốc tế và khu vực; xây dựng mô hình thí điểm phù hợp để thực hiện và nhân rộng hiệu quả công tác bảo trợ xã hội nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, thiệt thòi về xã hội trước những nguy cơ, thách thức trong quá trình phát triển góp phần hoàn thiện pháp luật, chính sách chuyên ngành.        

Thực hiện cam kết hợp tác đó, UNHCR đã hỗ trợ để các đơn vị chức năng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động sau:     
 
-      Tổ chức 05 cuộc Hội thảo tập huấn về Công ước CEDAW và chính sách pháp luật của Việt Nam về bình đẳng giới.
-      Tổ chức 04 cuộc Tọa đàm về vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.
-      Xuất bản 10.000 cuốn sách về Pháp luật bình đẳng giới và Công ước CEDAW về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
-      Tiến hành khảo sát ở 10 tỉnh, thành phố về tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

Xây dựng và vận hành thí điểm mô hình Nhóm tư vấn cộng đồng tại 03 tỉnh nhằm ngăn ngừa và phòng, chống những hệ lụy của việc phụ nữ lấy chồng nước ngoài.Các hoạt động nêu trên được tổ chức ở những địa phương đang là “điểm nóng” do có tỷ lệ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài cao. Do vậy, những hoạt động này có ý nghĩa tích cực trong việc nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, quốc tịch. Ngoài ra, các cuộc tọa đàm, khảo sát còn giúp các cơ quan chức năng nhận diện rõ hơn những tác động tiêu cực của tình trạng này, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp và sự phối hợp đồng bộ hơn để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực từ việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

Trong năm 2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UNHCR để triển khai hiệu quả các hoạt động đã được phê duyệt.
 Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Tin theo ngày Xem
Về đầu