Library
Chuyển bộ gõ

Hoạt động hợp tác với Na Uy
Cập nhật ngày: 27/02/2012

Hoạt động hợp tác với Bộ Trẻ em, Bình đẳng và Hòa nhập Xã hội Na Uy.


         Chương trình hợp tác “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho Bộ máy quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2014” được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Trẻ em, Bình đẳng và Hòa nhập xã hội của Na Uy ký kết vào năm 2010.
         
          Mục tiêu của chương tình hợp tác là nhằm xây dựng và tăng cường hợp tác song phương giữa các bên tham gia thông qua việc thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về bình đẳng giới giữa Việt nam và Na Uy cũng như củng cố hơn nữa bộ máy quốc gia về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ cho Việt Nam.


 
          Các bên tham gia sẽ hợp tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ/hoạt động cụ thể đã thống nhất trong kế hoạch hoạt động của MOLISA và thảo luận với BLD, được phê duyệt trong cuộc họp hàng năm. Các hoạt động cụ thể trong Chương trình hợp tác này sẽ thay đổi hàng năm tùy thuộc vào thách thức mà đối tác thực hiện chương trình đang phải đối mặt hoặc nhu cầu thực tế của đối tác thực hiện Chương trình.
 
          Trọng tâm chủ yếu của Chương trình hợp tác này sẽ tập trung chủ yếu vào đào tạo và tập huấn về kiến thức bình đẳng giới, bao gồm cả đào tạo thạc sỹ về Giới và Phát triển Na Uy trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới giữa hai quốc gia.
 
          Từ năm 2010, các kết quả của Dự án là tổ chức hội thảo kỹ thuật về bình đẳng giới giữa hai quốc gia về chủ đề phụ nữ tham gia lãnh đạo (năm 2010 tại Hà Nội) và chủ đề phụ nữ trong truyền thông (năm 2011 tại Oslo, Na Uy). Chính từ hội thảo này, các nội dung hỗ trợ kỹ thuật hàng năm được xây dựng và tổ chức thông qua công tác điều phối của Trung tâm về Bình đẳng giới (KUN), đơn vị được phía Na Uy ủy quyền thực hiện chương trình hợp tác.  Ngoài ra đã tổ chức 01 đoàn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách về bình đẳng giới tại Oslo năm 2010, đào tạo tập huấn thí điểm về kỹ năng bầu cử cho nữ ứng cử viên bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân tại Việt Nam năm 2011 (vơi sự tham gia của hơn 130 nữ ứng cử viên). Đến nay Na Uy đã tài trợ 30,000 USD năm 2010 và 60,000 USD năm 2011 cho các hoạt động do Việt Nam trực tiếp quản lý. 


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu