Library
Chuyển bộ gõ

Chương trình hợp tác giữa PyD
Cập nhật ngày: 27/02/2012

Giới thiệu các hoạt động hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Hòa Bình và Phát Triển Tây Ban Nha (PyD)


Năm 2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Hòa Bình và Phát Triển Tây Ban Nha (PyD) đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2011-2014 giữa hai cơ quan trong khuôn khổ “Chương trình cấp vùng về thúc đẩy Bình đẳng giới trong tham chính tại các nước Băng-la-đét, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, Đông Ti-mo và Việt Nam” do cơ quan Hợp tác và Phát triển quốc tế Tây Ban Nha tài trợ. 

Các hình thức hoạt động hợp tác bao gồm:

  • Tham gia và tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm trong nước và khu vực về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.
  • Tổ chức các hoạt động/sáng kiến để đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở các Bộ, ngành và địa phương.
  • Tổ chức các diễn đàn, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tham quan học tập về các mô hình, các chính sách tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, xã hội.
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong tham chính.

Thời gian hợp tác: trong 4 năm từ 2011-2014


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu