Library
Chuyển bộ gõ

Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ về Bình đẳng giới
Cập nhật ngày: 15/03/2012

Chương trình hợp tác chung bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 3/2009 nhằm xây dựng năng lực của các cơ quan chịu trách nhiệm cấp quốc gia và cấp tỉnh để họ có thể thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo tốt hơn về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ 2009-2011

Chương trình hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc do Chính phủ Tây Ban Nha hỗ trợ thông qua Quỹ Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGF) đã bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 3/2009 nhằm xây dựng năng lực của các cơ quan chịu trách nhiệm cấp quốc gia và cấp tỉnh để họ có thể thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo tốt hơn về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ 2009-2011. Chương trình chung về bình đẳng giới là Chương trình duy nhất do 12 cơ quan Liên hợp quốc và các cơ quan Chính phủ liên quan thực hiện nhằm đạt được những kết quả sau:

Kết quả chung 1: Nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự thực hành trong việc thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo về việc thực thi Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Kết quả chung 2: Tăng cường các quan hệ đối tác và sự phối hợp liên quan đến Bình đẳng giới cả trong và ngoài Chính phủ.

Kết quả chung 3: Củng cố các dữ liệu dựa trên bằng chứng và các hệ thống dữ liệu liên quan nhằm đẩy mạnh bình đẳng giới.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu