Library
Chuyển bộ gõ

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
Cập nhật ngày: 18/08/2014

Bạo lực gia đình là một vấn đềvới đầy đủcác khía cạnh mang tính giáo dục, kinh tế, pháp lý và sức khỏe. Và nó cũng là một vấn đềcó liên quan tới quyền con người – xuyên suốt giữa các nền văn hóa, tôn giáo, ranh giới địa lý và mức độphát triển kinh tếxã hội khác nhau. Đây là một thực tếtại Việt Nam cũng nhưnhiều quốc gia khác. Tầm quan trọng của việc xửlý bạo lực gia đình đã được Chính phủViệt Nam nhìn nhận với bằng chứng cụthểlà việc thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và nhiều văn bản pháp luật, chính sách khác. Đểngăn ngừa một cách thành công và giảm tác động của bạo lực gia đình, Luật này cần phải được thực thi, theo dõi và thực hiện một cách hiệu quả.

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo 1

Báo cáo 2


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Tin theo ngày Xem
Về đầu