Library
Chuyển bộ gõ
Báo cáo kết quả điều tra về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019
Cập nhật ngày: 24/07/2020
Báo cáo kết quả điều tra về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019
Bạo lực trên cơ sở giới: Một số khía cạnh về luật pháp và chính sách ở Việt Nam
Cập nhật ngày: 06/10/2014
Nhằm nhận diện rõ hơn về luật pháp và chính sách của Việt Nam đối với việc phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, bài viết tập trung xem xét các khái niệm có liên quan đến bạo lực giới, nội dung, phạm vi của các chính sách hiện có ở Việt Nam liên quan đến các dạng bạo lực trên cơ sở giới như bạo lực giới trong phạm vi gia đình, bạo lực giới trong cộng đồng (buôn bán phụ nữ, trẻ em, mại dâm, quấy rối tình dục). Trên quan điểm nghiêm cấm các hành vi bạo lực trên cơ sở giới, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng hành lang pháp lý quy định, xử lý các hành vi là biểu hiện của bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, vẫn còn có những khoảng trống nhất định trong hệ thống luật pháp, chính sách hiện có. Còn thiếu định nghĩa cụ thể, rõ ràng về bạo lực trên cơ sở giới cũng như những qui định chi tiết về các biểu hiện cụ thể của bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí, phối hợp, giám sát, hệ thống dữ liệu về bạo lực giới cũng là những vấn đề cần quan tâm trong việc thực thi chính sách.
Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam
Cập nhật ngày: 18/08/2014
Bạo lực gia đình là một vấn đềvới đầy đủcác khía cạnh mang tính giáo dục, kinh tế, pháp lý và sức khỏe. Và nó cũng là một vấn đềcó liên quan tới quyền con người – xuyên suốt giữa các nền văn hóa, tôn giáo, ranh giới địa lý và mức độphát triển kinh tếxã hội khác nhau. Đây là một thực tếtại Việt Nam cũng nhưnhiều quốc gia khác. Tầm quan trọng của việc xửlý bạo lực gia đình đã được Chính phủViệt Nam nhìn nhận với bằng chứng cụthểlà việc thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và nhiều văn bản pháp luật, chính sách khác. Đểngăn ngừa một cách thành công và giảm tác động của bạo lực gia đình, Luật này cần phải được thực thi, theo dõi và thực hiện một cách hiệu quả.
Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách
Cập nhật ngày: 15/07/2014
Thu nhập chính là động lực của người lao động từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Đảm bảo được bình đẳng giới thu nhập không những giải phóng sức lao động, tận dụng nguồn lực, làm lành mạnh thị trường lao động góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bình đ ẳ ng gi ớ i trong gia đình ở Viêt Nam
Cập nhật ngày: 31/05/2013
Đề tài nghiên cứu về bình đẳng giới trong gia đình Việt Nam
Nghiên cứu về giới, nam tính và sở thích con trai ở NePanl và Việt Nam
Cập nhật ngày: 29/05/2013
Báo cáo này trình bày các kết quả nghiên cứu do Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ (ICRW) cùng phối hợp thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, Gia đình và Dân số (CREHPA) ở Nepal và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) của Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện theo yêu cầu của Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương ở Băng-cốc và được chính phủ Ôxtrâylia tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Ôxtrâylia (AusAID). Mục đích của nghiên cứu là để tìm hiểu về các chuẩn mực giới, hành vi nam tính và thái độ đối với sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam.
Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: "Tìm hiểu suy nghĩ, nhận thức về giới"
Cập nhật ngày: 21/05/2013
Ngày 27 tháng 02 năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội (GAS), trường Đại học Hoa Sen đã báo cáo đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu suy nghĩ, nhận thức của giảng viên (GV), nhân viên (NV) và sinh viên (SV) Hoa Sen về bình đẳng giới trong gia đình, nơi làm việc/học tập và ngoài xã hội”.

Trang 1/6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem
HotNews Tin được quan tâm
Báo cáo nổi bật

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: "Tìm hiểu suy nghĩ, nhận thức về giới"

Ngày 27 tháng 02 năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội (GAS), trường Đại học Hoa Sen đã báo

Bạo lực trên cơ sở giới: Một số khía cạnh về luật pháp và chính sách ở Việt Nam

Nhằm nhận diện rõ hơn về luật pháp và chính sách của Việt Nam đối với việc phòng, chống bạo lực trên

Báo cáo việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011

Thực hiện Điều 25 Luật bình đẳng giới, chiều ngày 13/4/2012, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ,

Hướng dẫn báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp Bộ, ngành

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam Hướng dẫn báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt

Về đầu