Library
Chuyển bộ gõ
Tài liệu tập huấn "Bình đẳng giới và bạo lực học đường"
Cập nhật ngày: 26/12/2016
Tài liệu tập huấn "Bình đẳng giới và bạo lực học đường"
Phiếu khảo sát việc triển khai mô hình, ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới
Cập nhật ngày: 22/05/2014
Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương lựa chọn 01 xã để thí điểm triển khai Mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (Mô hình). Nhằm đánh giá hiệu quả triển khai Mô hình trong thời gian vừa qua, đồng thời để chuẩn bị xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, đánh giá việc triển khai Mô hình tại các địa phương thông qua Phiếu khảo sát.
Thúc đẩy bình đẳng giới để chống buôn bán phụ nữ và trẻ em
Cập nhật ngày: 03/06/2013
Thúc đẩy bình đẳng giữa các giới và lao động trẻ em và buôn bán phụ nữ trẻ em không chỉ là quyền mà còn là điều đáng làm
Tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên: Thành lập nhóm kinh doanh - Nâng cao vị thế của phụ nữ và nam giới trong cộng đồng
Cập nhật ngày: 26/03/2012
Tài liệu tập trung vào thúc đẩy bình đẳng giới trong nhóm kinh doanh, bao gồm cơ hội bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới để có thể trở thành lãnh đạo nhóm kinh doanh và được hưởng lợi một cách công bằng.
Tập huấn về Giới cho các cán bộ truyền thông "Truyền thông cho mọi người - chú trọng về Giới"
Cập nhật ngày: 26/03/2012
Tài liệu giúp cho học viên nắm được những khái niệm cơ bản về Giới, xây dựng được các cách thức thực tiễn để vận dụng tài liệu hướng dẫn vào công việc, nâng cao năng lực để thực hiện điều khoản về truyền thông trong luật Bình đẳng giới.
Tài liệu tập huấn "Thực hiện Luật Bình đẳng giới"
Cập nhật ngày: 26/03/2012
Tập 1 của tài liệu là cung cấp những kiến thức cơ bản về giới và Luật Bình đẳng giới, biện pháp thúc đẩy thực hiện luật và các công cụ giám sát, đánh giá, báo cáo. Tập 2 là tài liệu hướng dẫn dành cho giảng viên dựa trên những nội dung đã biên soạn ở tập 1
Các modun tập huấn giáo viên nhấn mạnh các vấn đề về giới và nâng cao Bình đẳng giới
Cập nhật ngày: 26/03/2012
Bộ đề cương được phát triển như một gói tài liệu hoàn chỉnh chung để các cơ sở đào tạo giáo viên chỉnh lý cho phù hợp tùy thuộc vào hoàn cảnh và nhu cầu

Trang 1/4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
Tin theo ngày Xem
HotNews Tin được quan tâm
<a href="http://beta.molisa.gov.vn/news/paggingincategory/tabid/74/catid/17/language/vi-VN/Default.aspx">Các tin đọc nhiều nhất</a> Các tin đọc nhiều nhất
Về đầu