Header
Mục tiêu Bình đẳng giới
Cập nhật ngày: 15/03/2012

Mục tiêu bình đẳng giới theo quy định của pháp luật là gì

Theo Điều 4 của Luật Bình đẳng giới, mục tiêu của bình đẳng giới là: Xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu