Header
Hưởng chế độ khi bị sẩy thai
Cập nhật ngày: 09/04/2012

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu được quy định như thế nào?

Lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 10 ngày nếu thai dưới 01 tháng;

- 20 ngày nếu thai từ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- 40 ngày nếu thai từ 03 tháng đến dưới 6 tháng;

- 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại
Về đầu