Header
Hỏi: Luật Bình đẳng giới quy định thế nào về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động?
Cập nhật ngày: 29/09/2012

Trả lời: Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Bình đẳng giới quy định bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động gồm:

1. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác.
 
2. Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Về đầu