Header
Hỏi: Bình đẳng giới trong gia đình là gì?
Cập nhật ngày: 29/09/2012

Trả lời: Theo Điều 18 của Luật Bình đẳng giới, bình đẳng giới trong gia đình gồm:

1. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.
2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.
 3. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.
 4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.
 
 
 5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Về đầu