Header
Hỏi: Trách nhiệm của công dân trong thực hiện bình đẳng giới là gì?
Cập nhật ngày: 29/09/2012

Trả lời: Theo Điều 34 của Luật Bình đẳng giới, công dân nam, nữ có trách nhiệm sau đây:

1. Học tập nâng cao hiểu biết, nhận thức về giới và bình đẳng giới;
2. Thực hiện và hướng dẫn người khác thực hiện các hành vi đúng mực về bình đẳng giới;
3. Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới;
 
4. Giám sát việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức và công dân.


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại

Về đầu